TicketsBrochure

7 december 2020 | Online editie

Samenwerken aan de maatschappelijke opgave van verstedelijking en mobiliteit

Mobility FFWD is hét jaarlijkse congres waar de hele sector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen.

NIB organiseert dit jaar samen met rijk en regio dit online congres over hoe we de opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt op het creëren van draagvlak voor nieuwe manieren van samenwerken.

Het Mobility Fast Forward event is speciaal ontwikkeld voor alle relevante opdrachtgevers en opdrachtnemers in de mobiliteitssector!

 7 december 2020 | 13.30 – 16.00 uur | Online congres

Check het programma voor alle sprekers en de online sessies tijdens de maand van de mobiliteit.

Tickets & prijzen

Official host:

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021