TicketsBrochure

2 NOVEMBER 2021 | DE LEEST WAALWIJK

Mobility FFWD is hét jaarlijkse congres waar de hele sector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen. SBO organiseert dit jaar samen met de Gemeente Waalwijk het congres over hoe we de opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen. De nadruk ligt op het creëren van draagvlak voor nieuwe manieren van samenwerken.

Door universiteiten, overheid en het bedrijfsleven (the triple helix) een plaats te bieden in het programma willen wij de hele sector samenbrengen om economische en sociale ontwikkeling te stimuleren en de maatschappelijke opgave samen aan te gaan. Verbreden van het draagvlak is het doel; zoveel mogelijk organisaties informeren en laten meedenken over het succes van de opgaven mobiliteit en verstedelijking in samenhang ontwikkelen.

GET CONNECTED

Tijdens dit congres komt de hele sector samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het programma is praktijkgericht waardoor je nieuwe inzichten direct kunt inzetten in de eigen praktijk. Daarnaast staat netwerken centraal en zal onze dagvoorzitter je helpen om nieuwe connecties te leggen.

 2 november 2021 | 09.00 – 17.00 uur

Check het programma voor alle keynotes, expert speeches, best practice sessies, tafel sessies en sprekers.

Tickets & prijzen

DEZE SPREKERS STAAN OP HET PODIUM:

Vincent Weijers
COO, Bol.com

Marise Bezema,
Manager services, NS Stations

Karlien Kleissen
ProRail Stations

Prof. Henk Meurs
Hoogleraar,
Radboud Universiteit

Voor wie bestemd?

Het Mobility Fast Forward event is speciaal ontwikkeld voor alle relevante opdrachtgevers en opdrachtnemers in de mobiliteitssector: CEO’s, bestuurders, directeuren, hoofden, projectmanager, projectleiders, (fleet)managers, burgemeesters, wethouders, (beleids)medewerkers en adviseurs met aandachtsgebieden mobiliteit, verkeer en vervoer, milieu, transport, logistiek, veiligheid, infrastructuur, prestatiecontracten, aanbesteden, bouw en ruimtelijke ontwikkeling van:

  • Rijksoverheid, provincies, stadsregio’s en gemeenten
    • Projectontwikkelaars, bouwers en aannemers
    • Planologen en stedenbouwkundigen
  • Belangen- en overkoepelende organisaties
    • Architecten, advies- en ingenieursbureaus
    • Openbaar Vervoerbedrijven

Official host:

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022