Wie ontmoet u

U ontmoet:

Alle relevante opdrachtgevers en opdrachtnemers in de mobiliteitssector:

CEO’s, bestuurders, directeuren, hoofden, projectmanager, projectleiders,  (fleet)managers, burgemeesters, wethouders, (beleids)medewerkers en adviseurs met aandachtsgebieden mobiliteit, verkeer en vervoer, milieu, transport, logistiek, veiligheid, infrastructuur, prestatiecontracten, aanbesteden, bouw en ruimtelijke ordening van:

  • Rijksoverheid, provincies, stadsregio’s en gemeenten
  • Openbaar Vervoerbedrijven
  • Belangen- en overkoepelende organisaties
  • Projectontwikkelaars, bouwers en aannemers
  • Architecten, advies- en ingenieursbureaus
  • Planologen en stedenbouwkundigen

Laat u Inspireren!

Inhoud
Keynote sprekers, matchmaking met start-ups, debatten, co-creatie sessies met focus op schaarste, duurzaamheid, innovaties en vervoersconcepten.

Mobility Innovation Zone
Op de innovatieshow bruist het van de nieuwe technologieën en ideeën. Universiteiten, start-ups en gevestigde ontwikkeling bedrijven laten hier hun nieuwste innovaties zien. Laat u inspireren op deze Innovation Zone.

Matchmaking met Start-ups
Kom kennismaken met start-ups! Zij zullen op deze dag hun innovatieve ‘mobility’ idee pitchen op de i-Zone presenteren. Met wie wilt u een samenwerking aangaan en nieuwe mobiliteit business initiatieven ontplooien?

Dit congres werd eerder bezocht door medewerkers van:

EBS Public Transportation bv, Transvision, Translink, Rocovhm, Scheidt & bachmann nederland, PON, LSVB, GVB Exploitatie, Arcadis, Twynstra Gudde, Intraffi c, Nederlandse Gasunie, Veolia, NS, KPN, Arriva, Connexxion, Gemeente en Provincies.

Mis het niet, meld u ook aan

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019