Programma

PROGRAMMA MOBILITYFFWD

09.00

Ontvangst en registratie

09.30

OPENING DOOR DAGVOORZITTER

Meindert zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Naast dat we graag de mening en visie van onze deelnemers willen horen, willen we jullie ook aan het netwerken krijgen

Meindert Schut, dagvoorzitter en presentator BNR Nieuwsradio

09.45

WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

SBO organiseert dit jaar samen met de Gemeente Waalwijk dit congres over hoe we de opgaven op het gebied van mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen. Namens de Official Host zal de wethouder van de gemeente Waalwijk, Ronald Bakker, ons meer vertellen over de projecten waar onze host mee bezig is.

Ronald Bakker, Wethouder, Gemeente Waalwijk

10.00

KEYNOTE SPEECH

Een slim mobiliteitssysteem

  • Veiligheid, doorstroming en duurzaamheid
  • Communicatie in de ruimte
  • Verkeersdoorstroom

10.15

KEYNOTE SPEECH

Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling

  • De verhoudingen tussen de mobiliteits- en verstedelijkingsopgave
  • Waar komt de mobliteitsgroei vandaan?
  • Stedelijke bereikbaarheid en ruimtelijk verkeersbeleid

Prof. Henk Meurs, Hoogleraar, Radboud Universiteit

10.45

RECHARGE & GO

11.15

MEET THE EXPERT SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit drie sessies waarin je in gesprek gaat met de expert in jouw vakgebied. 5 minuten wissel

MOBILITY AND URBAN DEVELOPMENT

Verstedelijking en Bereikbaarheid.


SMART AND SUSTAINABLE MOBILITY

Duurzame mobiliteitsoplossingen voor mobiliteitsvraagstukken.


MOBILITY HUBS

Community en maatschappelijke initiatieven op het station.

11.50

BEST PRACTICE SESSIES

Best practices presenteren hun project vanuit verschillende oogpunten. Tijdens deze sessies is er ruimte om specifiek voor jouw vragen een sessie te kiezen. Onderwerpen waar tegenaan gelopen kan worden tijdens de vernieuwingen van de mobiliteit komen aan bod.

MOBILITY AND URBAN DEVELOPMENT

The last-mile, hoe maak je een bedrijventerrein buiten de stad bereikbaar?</ br>
Spreker namens Citysteps


SMART AND SUSTAINABLE MOBILITY

Integrale samenwerking van deelmobiliteit en het openbaar vervoer


MOBILITY HUBS

Het delen van laadinfrastructuur als uitgangspunt om impact van ZE transitie te minimaliseren en optimaliseren< /br>
Michael de RuiterChier Performance Officer, Transdev Nederland

12.20

LUNCHPAUZE

13.20

EXHANGING KNOWLEDGE TAFEL SESSIES

Tijdens deze interactieve sessies introduceert de gespreksleider kort zijn of haar thema of project. Vervolgens ga je gezamenlijk in kleine groepjes van 10-15 personen in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt steeds verschillende thema’s waar je uit kunt kiezen.

RONDE 1 : 13.20-13.50
RONDE 2 : 14.00-14.30

Met slimme en schone logistiek naar een leefbare stad

Hans Quak, Lector Smart Cities and Logistics, Breda University of Applied Sciences

 

Parkeren, de verbindende schakel in de
ruimtelijke ontwikkeling

Frans Bekhuis en Titia Bijma, CROW

 

Deelmobiliteit in een veranderende stad

Paul van Loon, Eigenaar, Empaction

 

Slimme vervoerslogistiek en retourlogistiek

Twan van Lankveld, Programma Manager Smart Logistics, Midpoint Brabant


Duurzame vervoersmiddelen voor duurzaam verplaatsen

 

De Rotterdamse Mobiliteitstransitie is al 20-25 jaar aan de gang! 

Martin Guit, Strateeg mobiliteit, Gemeente Rotterdam

 

Bicycle Oriented Development: multimodale bereikbaarheid als uitgangspunt voor stedelijke ontwikkeling

Paul van de Coevering, Lector Urban Intelligence, Breda University of Applied Sciences


Hoe houden we Nederland bereikbaar? Deelmobiliteit in de stad en regio.

Marise Bezema, manager services, NS Stations

 

“Gebiedsontwikkeling rond stations”

Spreker namens ProRail en NS Stations

14.40

OPEN YOUR MIND WORKSHOP

Denk tijdens deze open your mind workshops mee over (toekomstige) projecten. Samen maken we onze regio’s een stukje slimmer en beter bereikbaar. De sessieleider presenteert een case waar jullie kennis en ervaring gevraagd word.

Hoe pas je het woon-werk, logistieke en leisure verkeer goed in?

Koen van Neerven, Strategisch adviseur mobiliteit, Gemeente Waalwijk


Smart Port Waalwijk – Europa’s eerste volledig elektrische binnenhaven

Harald Wouters, Eigenaar, WHY Consulting in opdracht van Gemeente Waalwijk
Ranjith Clemminck, Concern Strateeg, Gemeente Waalwijk


Hoe zet je data in voor adaptief en toekomstgericht deelmobiliteitsbeleid, waarbij maatschappelijke opgaves en
marktkansen samenkomen?

Megan Visscher, GIS Adviseur, Over Morgen

15.25

RECHARGE AND GO

Koffie- en theepauze

15.55

KEYNOTE SPEECH

Ontwikkelingen voor de logistieke mobiliteit

  • Vergroening van vervoer
  • Effect logistiek vervoer op de mobiliteit en de stad

Vincent Weijers, COO, Bol.com

16.25

KEYNOTE SPEECH

Smart Urban Mobility

  • De zoektocht naar slimme mobiliteitsoplossingen
  • Welke aanpassingen hebben we nodig om toekomstbestendige mobiliteitsplannen te krijgen?

Serge Hoogendoorn, Professor, TU Delft

16.55

AFSLUITING MET AANSLUITEND NETWERKBORREL

Tijdens deze wrap-up van de dag kijken we terug, maar ook vooruit. Wat zijn de volgende stappen die gemaakt kunnen worden? En wat kun jij daaraan bijdragen?

 

We proosten samen op een nieuw jaar vol met innovatie op het gebied van Mobiliteit en Verstedelijking. Vervolgens kun je tijdens
de netwerkborrel genieten van een hapje en een drankje en de dag evalueren met oude bekenden en nieuwe relaties.

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021