Flexibiliteit in concessies benutten

Flexibiliteit in concessies benutten

Wilko Mol is directeur van Inno-V, een adviesbureau voor slimme mobiliteit in Amsterdam. Het bedrijf is gespecialiseerd in openbaar vervoer, multimodaal reizen en marktwerking. Wilko Mol geeft zijn mening over de huidige concessies.

Samenwerking

“Mobiliteit en de positie van openbaar vervoer daarbinnen is volop in beweging. De kunst is om goed in te spelen op de veranderingen in behoeften van mensen. Veranderende reispatronen en veranderende wensen vragen om een frisse en flexibele benadering. Concessies vormen op zichzelf geen belemmering.” Aldus Mol. Volgens hem bevatten de openbaar vervoer concessies die de laatste jaren zijn gegund veel meer flexibiliteit en ontwikkelruimte dan men denkt. Hij stelt dat het de kunst is om deze ruimte te benutten en dat alle partijen dat samen moeten doen.

“We moeten wel verder kijken dan concessies alleen. De laatste jaren ontstaan er nieuwe vervoersvormen (deelauto, deelfiets, Uber, zelfrijdende auto’s) tussen individueel en collectief vervoer. De uitdaging is daarop in te spelen, door de flexibiliteit in concessies te benutten, of juist door ook ruimte buiten concessies om te geven. De exclusiviteit van concessies moet minder strikt dan nu.”

Knelpunten

Als je Wilko Mol vraagt naar de knelpunten omtrent concessies zegt hij het volgende: “Concessies op zichzelf zijn geen knelpunten. Wat wel wat spanningen geeft is de grote omvang en lange looptijd van concessies. De trend tot steeds grotere en langere concessies komt voort uit de terechte wens om een langdurig partnership aan te gaan tussen de overheid en de vervoerder. ”Hij stelt dat dit partnership ook hard nodig is, zodat overheden en vervoerders het vervoer samen kunnen doorontwikkelen. De omvang van de concessies maakt het winnen van een concessie echter voor een vervoerder wel erg belangrijk volgens de directeur van Inno-V. “Begrijpelijk dus dat partijen die een concessie niet winnen dit juridisch trachten aan te vechten. Ik hoop echter wel dat het gevecht om het winnen van concessies vooral op kwaliteit voor de reiziger wordt uitgevochten. De juridificering en de overkill aan rechtszaken binnen het openbaar vervoer vormen op dit moment een groot probleem. Het komt absoluut niet ten goede aan de kwaliteit voor de reiziger.”

Breed palet

Mol is heel duidelijk over eventuele verbeterpunten: “De samenwerking en afstemming binnen de mobiliteitssector kan en moet beter.” Volgens hem kiezen mensen voor het vervoermiddel dat het meest passend en efficiënt is op dat moment. Daarom is het belangrijk dat er een breed palet aan mogelijkheden is waaruit mensen kunnen kiezen om zo hun eigen optimale reis te kunnen bepalen. De oplossing is volgens Wilko Mol dus dat er geen eenzijdige focus is op één type mobiliteit maar multimodaal en optimaal verbonden door actuele informatie; Slimme mobiliteitsdiensten als welkome aanvulling op de huidige verkokering van openbaar en individueel vervoer. “Zodat er voor iedere vervoervraag passend aanbod ontstaat: snel, frequent en aantrekkelijk collectief vervoer op de verbindingen met meer vraag, en slimme maatwerkoplossingen op verbindingen met minder vraag.”

3 Tips voor de mobiliteitssector

Tot slot geeft Mol nog 3 tips voor de openbaar vervoersector:

  1. Exclusiviteit op het bieden van vervoersdiensten binnen concessies moet minder. Kijk over de grenzen van je eigen winkeltje heen. Het geheel is meer dan de som der delen.
  2. Maak de keten optimaal, verknoop daarbij alle soorten van vervoer door middel van actuele real-time informatie die voor iedereen continu beschikbaar is.
  3. Zet serieuze stappen naar zero emissie vervoer, anders veegt de schone auto het openbaar vervoer van de kaart.
  4. Meer informatie?

Wilko Mol neemt tijdens het Mobility FFWD Event op 16 maart in De Doelen Rotterdam deel aan het debat:

Hoe duurzaamheid hoog op uw agenda
> Waar staan we nu?
> Komt vraag en aanbod overeen
> Waar willen we naar toe?
> Focus naar duurzaam en vraaggestuurd
Met o.a.
Christophe van der Maat, Gedeputeerde, provincie Noord-Brabant
Wilko Mol, Directeur, Inno-V

Leave a reply

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020