Scheiding tussen OV en niet-OV loslaten

Scheiding tussen OV en niet-OV loslaten

Marieke Kassenberg is strateeg mobiliteit bij de Provincie Gelderland. We vroegen haar naar haar visie op de huidige concessies binnen de mobiliteitsector.

Volgens haar voldoen de huidige concessies prima om een lijnennet en dienstregeling goed te beheren. “Waar we steeds meer tegenaan lopen is dat deze systematiek niet past bij snelle veranderingen en nieuwe concepten. Door gebiedsconcessies af te geven voor 8 jaar of langer zit zo’n gebied lange tijd op slot, terwijl met de ontwikkeling in ICT en techniek er steeds sneller nieuwe mobiliteitsoplossingen op de markt komen die heel goed op de vraag van de reizigers inspelen.” Marieke Kassenberg stelt dat als je deze nieuwe concepten goed wil kunnen faciliteren en stimuleren dat er dan goed gekeken moet worden naar de huidige systematiek. Deze kan volgens de strateeg flexibeler ingericht en meer ruimte bieden aan nieuwe initiatieven ook van derde partijen.

Knelpunten

“De knelpunten zitten deels in de wetgeving, maar zeker ook in de bestekken die de decentrale overheden, de concessieverleners dus, zelf opstellen. Binnen de huidige wetgeving is het best mogelijk om allerlei nieuwe concepten toe te staan, maar vaak is verzuimd om in het bestek op te nemen dat een vervoerder dit moet gedogen en geen alleenrecht heeft op de niet OV gerelateerde mobiliteit.”

Daarnaast zijn er volgens Kassenberg ook knelpunten in wetgeving op het gebied van de definitie van OV, staatssteunregeling, vrijwilligersvergoeding en dergelijke. “Wanneer we bijvoorbeeld een middelbare school subsidie willen geven om zelf het vervoer van haar leerlingen te organiseren is dat een win-win-win situatie: voor de scholen omdat het veel beter is toegesneden op hun rooster en vraag, voor de leerlingen en hun ouders omdat het goedkoper is en voor de overheid omdat het voor hun ook goedkoper is. Maar dan lopen we tegen de aanbestedingswetgeving en staatssteundiscussies aan. “ Marieke Kassenberg noemt nog meer voorbeelden van knelpunten: “Vrijwilligersprojecten die onder de vleugels van marktpartijen bestaan zoals buurtbussen, maar ook bijvoorbeeld een ziekenhuis, geen vrijwilligers kan krijgen met een UWV uitkering. Dit gaat in tegen de participatiemaatschappij vinden wij. Ook in de taxiwetgeving, waar nu hopelijk ruimte komt, lopen vrijwilligersorganisaties aan tegen de strikte regelingen rond vrijwilligersvergoedingen.

En nieuwe zaken zoals de WEpod, een zelfrijdend deeltaxisysteem, waar we nu mee experimenteren in de Foodvalley, waar valt dat onder, aan welke voorwaarden moet dat voldoen?” Zij stelt dat veel partijen het doolhof te lastig vinden en onzeker worden om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Verbeterpunten

“We zijn met het ministerie altijd verwikkeld in een discussie over financiën, bezuinigingen en de consequenties die dit voor het OV heeft. Het is heel goed om in de studie die daar nu naar loopt de feiten op een rij te krijgen en een doorkijk te maken naar de toekomst.”

Maar volgens Kassenberg liggen de handelingsperspectieven niet zozeer op het financiële vlak maar in het flexibiliseren van de mobiliteit. Zij stelt dat de scheidingen tussen OV en niet OV, tussen auto en taxi vervagen en dat dit in het voordeel van de reizigers is. “Daar moet het ons ook om gaan en daar moeten we op inzetten, dus de schotten die we kennen in wetgeving en in organisatie en structuur moeten verdwijnen.”

Marieke Kassenberg heeft wel een aantal tips als het gaat om verbeteringen in de OV sector:

– laat de scheidingen los tussen OV en niet-OV en zelfs tussen mobiliteit en RO en andere terreinen. Vliegverkeer en fiets gaan volgens de laatste trendrapporten heel veel groter worden, dat betekent veel voor mobiliteit maar ook voor de inrichting van de ruimte en de economie. We zijn te gefragmenteerd bezig om het op deelterreinen goed te doen en te regelen terwijl we veel breder zouden moeten kijken. Denk ook aan zelfrijdende voertuigen die revolutionair kunnen/zullen zijn voor het OV, prive auto’s, bereikbaarheid, RO, de arbeidsmarkt etcetera.
– alle overheidspartijen hebben hetzelfde belang. Laten we dus ophouden met tegenover elkaar te staan en elkaar veel beter betrekken in onze discussies, problemen, kansen en afwegingen en ook echt naar elkaar luisteren.
– met alle nieuwe concepten is er het risico dat reizigers door de bomen het bos niet zien. We moeten ervoor zorgen dat alle informatie als open data ontsloten wordt zodat bedrijven daar slimme mobiliteitsbuddies van kunnen bouwen die de reizigers perfect, op maat en naar elke wens een mobiliteitsadvies levert en dit vervolgens ook voor je boekt, regelt en betaalt.

Meer weten?

Marieke Kassenberg neemt tijdens het Mobility FFWD Event op 16 maart in De Doelen Rotterdam deel aan het debat:

Innovatief aanbesteden van concessies
> Huidige concessies, van deze tijd?
> Ruimte voor nieuwe initiatieven
> Hoe maken we ruimte voor transitie – meer creativiteit
> Landelijke richtlijnen?
Met o.a.
Marieke Kassenberg, Strateeg mobiliteit, Provincie Gelderland
Arriën Kruyt, Voorzitter, Reizigersvereniging Rover
Wilko Mol, Directeur, Inno-V
Patrick van der Broeck, Gedeputeerde, Openbaar Vervoer, Provincie Limburg
Jan Reinier van Angeren, Advocaat, Stibbe
Minze Walvius, ondernemer Advier / Sqoot / Mobiliteitsloket
Jan van Selm, Directeur OV-bureau Groningen Drenthe

Related Posts

Leave a reply

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020