De ICT gaat de wereld van mobiliteit flink opschudden

De ICT gaat de wereld van mobiliteit flink opschudden

Carlo van de Weijer is Director Strategic Area Smart Mobility en dagvoorzitter van het Mobility FFWD Event. We vroegen hem naar zijn visie op mobiliteit, nu en in de toekomst.

Grote veranderingen

“Er gaan heel wat “kodakmomenten” plaatsvinden in de mobiliteit. Net als in de fotografie zal de ICT ook de wereld van mobiliteit opschudden nu de auto’s rijdende softwaresystemen en databronnen worden.” aldus Van de Weijer. Volgens hem is het inherent aan de ‘disruptie’ die digitalisatie steevast veroorzaakt dat er een exponentiële verbetering volgt, maar vooral ook een extreme daling van de kosten van het betreffende product. “Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij fotografie, maar ook bij muziek en informatie. De grootste verandering die ik in die lijn voorzie voor mobiliteit is enerzijds dat voertuigen inherent veilig en schoon worden en anderzijds dat mobiliteit erg goedkoop gaat worden. En dan vooral de individuele opties fiets en auto, die in tegenstelling tot collectief vervoer weinig tot geen overheidsbijdrage vergt.”

Dat laatste komt volgens Carlo van de Weijer vooral door het goedkoper worden van, vooral elektrische, voertuigen, maar ook door diensten die vraag en aanbod in het vervoer veel beter matchen zoals bijvoorbeeld door diensten als Uber en BlaBlaCar.

“Dat zal de verdeling onder de verschillende modaliteiten flink doen opschudden. Het automatisme om iedereen in openbaar vervoer te sturen zal bijvoorbeeld snel verdwijnen. En vooral de modaliteiten die afhankelijk zijn van het inflexibele spoorsysteem zullen het moeilijk krijgen. De fiets zal daarentegen een boost krijgen door elektrificatie en de omarming van de overheden van deze modaliteit, waardoor de infrastructuur snel nog fietsvriendelijker zal worden dan ze nu al is.”

Nederland als voorbeeld

Van de Weijer is net terug van een studiereis naar Amerika en China. Welke initiatieven hebben hem het meest verrast en waar heeft hij het meeste van geleerd? Zijn er initiatieven die op korte termijn naar Nederland komen?

De veronderstelling dat deze twee landen voor lopen op Nederland op het gebied van mobiliteit gaat in ieder niet op volgens de dagvoorzitter van het Mobility Event. “Sterker nog, ik denk dat Nederland een grote rol kan spelen in de verbetering van mobiliteit in andere landen. Wat je wel vooral in Silicon Valley ziet is dat de ruimte die wordt geboden aan bedrijven door een minder actieve overheid vaak gebruikt wordt door ondernemers. Losstaand van het feit of ik dat een goede of slechte zaak vind, ik ken ook de nadelen. Maar het slechte openbaar vervoer in San Francisco en de open regelgeving heeft Uber gecreëerd.”  Carlo van de Weijer stelt dat wij in Nederland onze studenten, precies degenen die dit soort apps zouden kunnen uitvinden, lui maken door ze een OV jaarkaart te geven. Hij plaatst wel als kanttekening dat aan de andere kant de hogere claimcultuur in de VS zorgt voor voorzichtigheid rondom het implementeren van nieuwe technieken.

“Het lijkt erop dat zelfrijdende auto’s daar compleet vrij spel hebben, maar dat is in de praktijk zeker niet zo. Sterker nog, Californie heeft de regels zelfs aangescherpt.”

In China zie je volgens Van de Weijer gigantische investeringen in het OV. Ook omdat ze daar immers nog een achterstand in te halen hebben. “Maar waar die investeringen eigenlijk bedoeld zijn om het autoverkeer te remmen, zie je dat in het geheel niet gebeuren. De groei van OV gebruik gaat geheel ten koste van het lopen en fietsen, twee modaliteiten die je mijns inziens juist moet stimuleren. Dus ook daar kunnen ze nog wat ervaringen van ons gebruiken.”

Toekomst muziek

“De autonome auto wordt altijd gezien als de grote disruptor omdat hij het wereldbeeld drastisch zal veranderen. Maar over de vorm waarin die autonome auto gaat komen is nog lang niet iedereen het eens. Ik voorzie al snel auto’s met autonome functies op de weg, bijvoorbeeld tijdens filerijden en op lange stukken snelweg, die technieken komen nu al op de markt.” Maar een volledig autonome auto die goed genoeg kan rijden en tegelijkertijd comfortabel iemand van A naar B brengt is een stuk verder weg volgens Van de Weijer. “Dat vergt helaas niet alleen een paar technische oplossingen voor een paar heikele kwesties, maar ook een juridisch en ethisch kader waar we het nog lang niet over eens zijn.” Hij verwacht dat als op niet al te lange termijn zo’n beetje alle auto’s inherent veilig en schoon zijn en daarbij goedkoop en comfortabel, de volledig autonome auto een oplossing is die op zoek moet gaan naar een probleem. “Maar tegen die tijd rijden we wel het grootste deel van onze rit niet meer zelf.”

Mobility FFWD

Carlo spreekt op het Mobility FFWD event. Tijdens dit congres benadrukken we de relatie van het openbaar vervoer met mobiliteitsconcepten. Innovatie, duurzaamheid en goed doordachte plannen om personen en/of goederen op een slimme, passende en rendabele manier in de toekomst van A naar B te laten verplaatsen.

In dit nieuwe unieke event bundelen we de krachten van het Nationaal Congres Openbaar Vervoer en het congres Innovatieve Mobiliteitsconcepten.

More

Related Posts

Leave a reply

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020