Maand van de Mobiliteit

Programma Maand van de Mobiliteit

Dinsdag 8 december
Future Proof Webinars

Tijdens deze future proof webinars gaan we verder de inhoud in over de toekomst van onze mobiliteit.

13.15 – 14.00

“Geen woningen zonder rails”? Mobiliteit en verstedelijking in de regio Rotterdam – Den Haag.                           

Gerard Snel, Programmamanager, MoVe

 

14.30 – 15.15

Multimodaal reizen

Rein Aarts, Directeur, Breikers

 

15.45 – 16.30

De ideale mobiliteitshub voor uw gemeente, Vraagt om maatwerk

Ruimtegebrek legt druk op de bereikbaarheid van de stad. Er is minder plek voor auto’s. Tegelijkertijd leidt de focus op snelle, frequente ov-verbindingen tot een slechtere toegang tot mobiliteit in dunbevolkte regio’s. Mobiliteitshubs kunnen hiervoor een oplossing bieden. Hoe? Dat vertellen wij u graag aan de hand van projecten uit de praktijk

Jarko van Nunen en Finn van Leeuwen, Royal HaskoningDHV

Donderdag 10 december
Sharing Knowledge Sessies

Kies tijdens deze sharing knowledge sessies tussen de 2 sessies in de 3 verschillende rondes. Ga in gesprek met je ‘tafel host’ en collega’s en share the knowledge over de toekomst van onze mobiliteit en verstedelijking.

9.30 – 10.15
 1. Ontwikkelpad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.
  MIRT-onderzoek Zuid Westkant Amsterdam Schiphol Hoofddorp

  Lars Wouters, SBAB

 1. Hoe wordt een hub herkenbaar, toekomstvast en aantrekkelijk in gebruik?
  Een mobiliteitshub kan dé oplossing zijn voor uitdagingen binnen de mobiliteits- en gebiedsontwikkeling. Zoals druk op de bereikbaarheid van een stad door ruimtegebrek, maar ook voor vervoersarmoede in dunbevolkte regio’s. Wij gaan graag met u in gesprek over o.a. de doelgroepen, de toegevoegde waarde, de omgeving, het ontwerp, de businesscase en de governance van uw (toekomstige) mobiliteitshub.

  Jarko van Nunen en Finn van Leeuwen, Royal Haskoning DHV

10.45 – 11.30
 1. Van Minder Hinder naar Slimme en Duurzame Mobiliteit.
  Over de kracht van de werkgevers-netwerken in de regionale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.
  Michael Myles, projectleider mobiliteit Groningen Bereikbaar
12.00 – 12.45
 1. Het effect van de modal shift op onze steden
  Mattijs van Ruijven, Hoofd stedenbouwkundige, Stadsontwikkeling Rotterdam
 2. De invloed van de Mobiliteitsaanpak op de ruimtelijke inrichting, wat gaat er veranderen?
  Dorrith Dijkzeul, Senior adviseur Mobiliteit, Gemeente Rotterdam

Dinsdag 15 december
Future Proof Webinars

Tijdens deze future proof webinars gaan we verder de inhoud in over de toekomst van onze mobiliteit en verstedelijking.

13.15 – 14.00

De energietransitie in mobiliteit

hoe gaan we al die duizenden bussen en meer dan honderdduizend vrachtwagens in Nederland van stroom voorzien?

Ard Romers, Managing Director, VDL Bus & Coach Nederland

 

14.30 – 15.15

Wat doet de opkomst en noodzaak van snellladen voor mobiliteit in de stedelijke omgeving? 

Guido Hagen, Value Proposition Leader Duurzaamheid & Gedrag in Mobiliteit, Arcadis

 

Donderdag 17 december
Sharing Knowledge Sessies

Kies tijdens deze sharing knowledge sessies tussen de 2 sessies in de 3 verschillende rondes. Ga in gesprek met je ‘tafel host’ en collega’s en share the knowledge over de toekomst van onze mobiliteit en verstedelijking.

9.30 – 10.15
 1. De integrale samenwerking van deelmobiliteit en het openbaar vervoer.
  Marise Bezema, manager Services, NS Stations 
10.45 – 11.30
 1. Kan ons stroomnetwerk uit de 20e eeuw de vraag uit de 21e eeuw wel aan en hoe gaan we het inpassen in onze ruimtelijke ordening?
  Ard Romers, Managing Director, VDL Bus & Coach Nederland
 2. Wat doet de opkomst en noodzaak van snellladen voor mobiliteit in de stedelijke omgeving?
  Guido Hagen, Value Proposition Leader Duurzaamheid & Gedrag in Mobiliteit, Arcadis
12.00 – 12.45
 1. Zero-Emissie stadslogistiek
  Jan Robbert Albrechts, Adviseur mobiliteit Gemeente Rotterdam  

 2. De mobiliteitsontwikkeling in de steden – keert de wal het schip?
  Rutger Veldhuijzen van Zanten, Adviseur mobiliteitsonderzoek, Gemeente Amsterdam

Donderdag 14 januari
Online Mobility FFWD Nieuwjaarsborrel 2021

10.00 – 12.30

Save the date

 

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020