Mobiliteit anno nu: Het wordt tijd om verder te kijken

Mobiliteit anno nu: Het wordt tijd om verder te kijken

Walter Dresscher van De Natuurlijke Stad was finalist voor de Tedx Amsterdam Awards en heeft veel ideeën over mobiliteit en hoe mobiliteit onze perceptie van tijd en ruimte kan veranderen. Wij spraken hem over de huidige mobiliteitssector en de veranderingen daarin.

“De relatie tussen tijd en afstand wordt bepaald door de snelheid waarmee we kunnen reizen.” Dresscher stelt dat hoe sneller we kunnen reizen, hoe ‘dichterbij’ ander locaties komen. Hij legt uit dat deze snelheid in de loop van de geschiedenis steeds verder is toegenomen en dat vroeger het leven van een stadsbewoner zich afspeelde in zijn of haar wijk. Zelden tot nooit kwamen mensen buiten hun wijk. “Tegenwoordig strekt het leven van mensen zich uit over een veel groter gebied. De dagelijkse activiteiten van een stadsbewoner kunnen zich in meerdere verschillende steden afspelen. Als de snelheid en efficiëntie van onze mobiliteit met het vervoerssysteem dat ik ga presenteren drastisch wordt verhoogd gaat dit grote consequenties hebben voor de ervaring van tijd en ruimte.”

Als voorbeeld geeft Walter Dresscher: “Als je kan lunchen in Madrid en kan vergaderen in Peking op dezelfde dag wordt de planeet morgen net zo verbonden als een land vandaag. Dat zal onze ervaring van tijd en ruimte volledig veranderen.”

Voordelen

De voordelen van deze veranderingen in de mobiliteitssector zijn volgens Dresscher enorm. “Als alle plekken op aarde op termijn binnen een paar uur bereikbaar zijn met een nieuw en extreem energiezuinig transportsysteem kan 99% procent van alle goederen en mensen door dit systeem worden vervoerd. Dit betekent dat de transportsector veel efficiënter wordt en een veel kleinere ecologische footprint krijgt. Vandaag besteld, straks in huis. Made in China.”

In de steden betekent dit volgens hem dat alle huidige infrastructuur voor een groot gedeelte kan verdwijnen. “Buizen zullen nagenoeg alle verplaatsingen op zich nemen en de openbare ruimte kan worden gebruikt voor hoogwaardig openbaar leven zonder de overlast van vervoerssystemen. Dus geen herrie, geen gevaar en schone lucht.”

Tijd voor vernieuwing

In het dit jaar getekende verdrag aan het einde van de COP21 in Parijs komt transport nagenoeg niet voor. Dat is volgens Dresscher een probleem. “De mobiliteitssector moet namelijk stappen gaan zetten. De vervuiling is te hoog (35% van de co2 uitstoot wereldwijd), de sector is niet veilig genoeg (1,25 miljoen verkeersdoden per jaar) en onze huidige mobiliteitsmix neemt veel te veel ruimte in beslag in onze steden (tot wel 80% per straat).

Walter Dresscher stelt dat de veranderingen zich op dit moment focussen op het toevoegen van techniek aan de huidige mix. “Dit is belangrijk en zal ook door moeten gaan, maar we zijn volgens mij bij de grens beland van wat onze huidige mix ons kan bieden. Het is tijd om verder te kijken. Er zijn alternatieven voor de huidige mix en het is niet genoeg om de bestaande voertuigen te verbeteren.”

De mobiliteitssector blijft volgens de Tedx finalist een conservatieve sector. “Er wordt vooral door ontwikkeld op bestaande technieken in bestaande voertuigen. Een elektrische auto is nog steeds een auto. De mobiliteitssector zou meer buiten de kaders moeten denken en echte vernieuwing moeten onderzoeken.”

Het systeem dat hij gaat laten zien is slechts één van de verschillende mogelijkheden die er met de huidige techniek mogelijk is. Het is volgens Dresscher tijd om deze verschillende technieken op een rijtje te zetten en te onderzoeken hoe dit de sector verder kan helpen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en ons wereldwijde vervoer beter, sneller, schoner én efficiënter kan maken. “De mobiliteitssector is bij uitstek een sector waar verandering en vernieuwing grote positieve gevolgen kan hebben. Het is dan ook tijd dat de sector een visie ontwikkelt en een toekomst perspectief biedt.”

Meer weten?

Interview met Walter Dresscher, De Natuurlijke Stad, Finalist Tedx Amsterdam Awards. Walter verzorgt tijdens het Mobility FFWD Event op 16 maart 2016 een lezing over Revolutionair transport systeem -> perceptie van tijd en ruimte zal volledig veranderen

Related Posts

Leave a reply

mobility fastforward website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020